стадион

  • Tag : стадион

Античен стадион (Пловдив)

Античният стадион на Филипопол, днешен Пловдив, е изграден в началото на ІІ в., по времето на император Адриан (117-138). Филипопол и Тримонциум (Трихълмие) са имената на Пловдив по времето на Древния Рим. Античният стадион е едно от най-забележителните съоръжения на древния Филипопол. Обявен е за национална културна ценност през 1995 година. Стадионът е една от

Езици